Domännamns förfallande / expiring domains

English

Information about a domains expiration is given at four times:

 • When the agreement is cancelled a confirmation is sent by mail to the registrant.
 • 30 days before the domain expires a reminder is sent by email to the registrant.
 • 7 days before the domain expires a reminder is sent by email to the registrant.
 • 5 days after the domain has expired information is sent by email to the registrant.

Swedish

Om domännamnets upphörande ges information vid fyra tillfällen:

 • Vid mottagen uppsägning sänds bekräftelse per post till registranten av domänen.
 • 30 dagar innan domänen förfaller sänds påminnelse per e-post till registrant.
 • 7 dagar innan domänen förfaller sänds ytterligare en påminnelse per e-post till registrant.
 • 5 dagar efter att domänen förfallit sänds information om att domänen förfallit per e-post till registrant.

Norwegian

Ved domenenavnets forfall sendes informasjon fire ganger:

 • Ved mottatt oppsigelse sendes bekreftelse per post til domeneeiers adr.
 • 30 dager innen domenet forfaller sendes påminnelse per post til domeneeier.
 • 7 dager før domenet forfaller sende en ytterligere påminnelse per epost til domeneeierinnan.
 • 5 dageretter at domener er forfalt sendes en forfallsvbekreftelse per epost til tidligere domeneeier.

Finnish

Verkkotunnuksen lakkauttamisesta lähetetään tietoa neljä kertaa:

 • Kun on vastaanotettu irtisanomisilmoitus, lähetetään vahvistus postitse verkkotunnuksen rekisteröijälle.
 • 30 päivää ennen kuin verkkotunnus erääntyy maksettavaksi, lähetetään muistutus rekisteröijälle sähköpostitse.
 • 7 päivää ennen kuin verkkotunnus erääntyy maksettavaksi, lähetetään vielä kerran muistutus sähköpostitse rekisteröijälle.
 • 5 päivää sen jälkeen kun verkkotunnus on erääntynyt maksettavaksi, lähetetään sähköpostitse viesti tästä rekisteröijälle.

Hem Whois
Företagstjänster Domänsök
Domäntjänster
Återförsäljare
Kontakt