Nictrade Internet Identity Provider AB (556661-5992) är part i registraravtal med .SE.
(.SE Registreringsvillkor)
(Nictrade allmänna bestämmelser)

Pris för nyregistrering, förnyelse (om du låter Nictrade sköta efterföljande fakturering) och överlåtelse av .se adress är 595 SEK exkl. moms hos Nictrade.

Nictrade behandlar personuppgifter på ett sätt som är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och i enlighet med vad som framgår av Bilaga 3 i .SEs gällande registraravtal.

Hem Whois
Företagstjänster Domänsök
Domäntjänster
Återförsäljare
Kontakt