Det kan finnas två tänkbara orsaker till att en domän spärras hos oss:

Förfallen domän

Domännamn förnyas per automatik fram tills att uppsägning inkommer. Efter inkommen uppsägning är domänen aktiv avtalstiden ut, men förnyas inte per automatik. Vid avtalsperiodens slut avaktiveras domänen. Kontakta oss om ni önskar häva er uppsägning och få domänen förnyad.

Ej verifierade uppgifter

Vid uppdatering av kontaktuppgifter måste uppgifterna verifieras enligt ICANN. Om verifiering inte sker spärras domänen efter 15 dagar. Vid uppdateringar sänds instruktioner och en verifieringskod ut, genom att kunna ange korrekt verifieringskod verifieras nya uppgifter. Verifiering måste även ske om det uppstår misstanke om att en kontaktuppgift är felaktig (exempelvis när ett mail studsar). Kontakta oss om ni stöter på några problem med verifieringen.

Hem Whois
Företagstjänster Domänsök
Domäntjänster
Återförsäljare
Kontakt