Kontaktuppgifter för domän uppdateras genom vår kontrollpanel (inloggning till vänster).

Att kontaktuppgifterna för domänen hålls uppdaterade är viktigt för att ni ska nås gällande information kring domänen. Enligt avtal och ICANN är registrant även skyldiga att hålla kontaktuppgifter för domänen uppdaterade. Det innebär att vid indikation på att en kontaktuppgift är felaktig (exempelvis ett mail som studsar) kommer en verifiering av uppgiften att påbörjas enligt nedan.

När kontaktuppgifter uppdateras för domän (.com/.net/.org/.info/.biz) måste dessa enligt ICANN verifieras. Det sänds därför ut uppgifter till er med information om hur verifieringen görs samt en kod för verifiering. Om de nya kontaktuppgifterna inte verifieras inom 15 dagar kommer domännamnet att spärras fram tills att verifiering har skett.

Hem Whois
Företagstjänster Domänsök
Domäntjänster
Återförsäljare
Kontakt